Τιμές - Προσφορές

Γνωρίζουμε τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την σταθερή προτίμηση αυτά τα χρόνια, προσφέροντας οικονομία και ποιότητα.

Βρισκόμαστε πάντα κοντά στον πελάτη. Επικοινωνήστε μαζί μας ή περάστε από τον χώρο μας για να ενημερωθείτε για τις προσφορές μας.

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

 

2 ΧΩΡΙΚΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΟΞΥΑ

2 ΧΩΡΙΚΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΡΥΣ
 
2  ΧΩΡΙΚΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
 
2 ΧΩΡΙΚΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΑΥΡΟΣ
 
και δώρο ενα σακί προσαννάματα
1 ΣΑΚΙ  ΟΞΥΑ 55*95*20 cm
 
1 ΣΑΚΙ ΔΡΥΣ   55*95*20 cm
 
1 ΣΑΚΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 55*95*20 cm

ΠΡΟΣΑΝΝΑΜΑΤΑ ΞΕΡΑ ΞΥΛΑ

1 ΣΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟ 55*95*20 cm
 
1 ΣΑΚΙ ΜΙΚΡΟ 40*55*20 cm

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΝΑΜΑ ΦΥΣΙΚΟ  ΔΑΔΙ ”ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ” ΜΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

   Έχοντας υπόψη:

   Α. Τις διατάξεις:

  1. Του Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α’ 298).

 

Την ανάγκη θέσπισης μέτρων για την προστασία του καταναλωτικού κοινού κατά την αγοραπωλησία καυσόξυλων και ειδικά τη θέσπιση νέας μονάδας μέτρησης εμπορίας προκειμένου να αποφευχθούν πρακτικές που ενδέχεται να παραπλανήσουν τον καταναλωτή.

 

Λιανική πώληση καυσόξυλων

 

  1. Η λιανική πώληση καυσόξυλων γίνεται κατ’ όγκον και η χρησιμοποιούμενη μονάδα μπορεί να είναι είτε το «χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» (m3 στοιβαχτού) ή το «χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» (m3 χύδην).

 

  1. «Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από ταχτικά στοιβαγμένα καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα.

 

  1. «Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από χύδην καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα.

 

  1. Οι λιανοπωλητές δηλώνουν σε εμφανές σημείο στο χώρο της επιχείρησης, ανά είδος ξύλου, την τιμή είτε σε €/m3 στοιβαχτού ή σε €/m3 χύδην καθώς και τον όγκο των περιεκτών (κλωβούς, παλέτες, σάκους, μεγασάκους κ.ά.) που, ενδεχομένως, χρησιμοποιούν για τη διάθεση των καυσόξυλων.

 

  1. Οι λιανοπωλητές οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης μήκους, για τον υπολογισμό του όγκου.

 

  1. Οι λιανοπωλητές εξασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προστασία των καυσόξυλων από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά του προς διάθεση προϊόντος και την ανάμιξη των ειδών διαφορετικής προέλευσης, ποιότητας και τιμής.

 

  1. Δεν επιτρέπεται η πώληση ή δωρεάν διάθεση οποιασδήποτε ξυλείας εμποτισμένης με πισσέλαιο (κομμένη ξυλεία από παλιούς στύλους ΔΕΗ/ΟΤΕ), ή «πράσινης» ξυλείας (εμποτισμένης με άλατα), ή οποιασδήποτε τεχνητής ξυλείας συγκολλημένου ξύλου (κόντρα-πλακέ, νοβοπάν, ινοσανίδων/MDF κ.α.) προς καύση.