ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ

Το συμπαγές κυβικό μέτρο (m3 ή κ.μ.) χρησιμοποιείται με αναφορά στον όγκο που έχει

εξολοκλήρου καταληφθεί από ξύλο. Αυτή η μονάδα μέτρησης χρησιμοποιείται συνήθως για

την τεχνική ξυλεία.

 

Στο χωρικό κυβικό μέτρο (χωρικό m3 ή χ.κ.μ.), το οποίο αναφέρεται στον όγκο που

καταλαμβάνεται από το ξύλο καθώς και από τον αέρα, το κενό διάστημα θεωρείται ως

γεμάτος χώρος και χρησιμοποιείται συνήθως για τα καύσιμα από ξύλο, αντί της

προηγούμενης μονάδας.

 

Το χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού (χωρικό m3 ή χ.κ.μ., στοιβαχτού) είναι η μονάδα

μέτρησης που χρησιμοποιείται για τα τακτικά στοιβαγμένα κούτσουρα και καυσόξυλα.

 

Το χωρικό κυβικό μέτρο χύδην (χωρικό m3 ή χ.κ.μ. χύδην) είναι η μονάδα μέτρησης που

χρησιμοποιείται συνηθέστερα για το θρυμματισμένο ξύλο, αλλά και για τα καυσόξυλα.

Ο όγκος των καυσίμων από ξύλο, συμπυκνωμένων ή μη, ποικίλλει ανάλογα με το σχήμα, το

μέγεθος και τη διάταξη των μεμονωμένων κομματιών του ξύλου. Ο στερεός όγκος, δηλαδή η

σχέση μεταξύ κατειλημμένου και κενού όγκου, εξαρτάται από αυτούς τους παράγοντες.