Εξοπλισμός

ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κυβικά Χύδην

Αυτόματο κόψιμο και σχίσιμο σε διάφορα μεγέθη

Κόψιμο καυσόξυλων καθ ύψος

Κόψιμο καυσόξυλων καθ ύψος σε διάφορα μεγέθη

Μέτρηση των ξύλων με υγρασιόμετρα

Μηχάνημα για προσαννάματα

Μονάδα μέτρησης του όγκου (χωρικό κυβικό μέτρο)

Πολυσκιστικό